VIDACS Bea

Titulus / Title
(PhD, scientific senior research fellow/tudományos főmunkatárs)
E-mail
bvidacs[@]yahoo.com
Bemutatkozás
Vidacs Bea az ELTE BTK Néprajz szakán szerzett diplomát. Szakdolgozata antropológiai terepmunkán alapult és komaválasztási stratégiákat vizsgált egy kelet-magyarországi faluban. 1982 és 1983-ban a budapest Néprajzi Múzeum Afrika-gyűjteményének volt kezelője. A PhD fokozatot 2002-ben nyerte el a City University of New York Graduate Center Antropológia Tanszékén. Disszertációja a nacionalizmus és etnicitás illetve a politikai kultúra és posztkolonializmus kérdésköreivel foglalkozott Kamerunban a futball társadalmi és politikai jelentőségének vizsgálatán keresztül. 2009 és 2012 között a hallei Max Planck Institute for Social Anthropology Economy and Ritual c. kutatásának részeseként ismét Kelet-Magyarországon kutatott. A kutatás témája az 1989 óta megváltozott gazdasági körülmények között azt vizsgálta meg, hogy hogyan alakultak át a faluban a kooperáció formái.
Introduction
Bea Vidacs received her Masters’ degree in Ethnography and Folklore at the Eötvös Loránd University (ELTE) of Budapest. Her thesis was based on anthropological fieldwork and examined strategies of choosing godparents in an eastern Hungarian village in 1980-81. She worked as curator of the Africa collection of the Museum of Ethnography, Budapest in 1982 and 1983. She received her PhD at the Anthropology Program of the Graduate Center of The City University of New York in 2002. Her dissertation dealt with questions of nationalism and ethnicity, political culture and postcolonialism through an anthropological study of the social and political significance of football in Cameroon. Between 2009 and 2012 she participated as Senior Researcher in the work of the Economy and Ritual group at the Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle, Germany. The topic of her research was the transformations in forms of cooperation under the changed economic circumstances of the post-socialist period.
Kutatási terület
2013 ősze óta vesz részt a Kelet-Nyugat kutatócsoport munkájában, kutatásának témája egy dél-magyarországi látó asszony körül kialakult vallási csoport élete. A látónak 1993 óta megjelenik Jézus Krisztus és 1994 óta havonta átéli Jézus Krisztus szenvedéseit. Érdeklődésem középpontjában az a kérdés áll, hogy hogyan hat közönségére a látó. A kérdést a jelenség több aspektusán keresztül közelítem meg (a közösség kialakulásának és fennmaradasának története, a látomások performanszként való értelmezése, a rituális nyelv használata, a csoport történelemhez való kapcsolata és a karizma természetének vizsgálata).
Research field
Since the Fall of 2013 she has been participating in the work of the “Vernacular religion on the Boundary of Eastern and Western Christianity: Continuity, Changes and Interactions” project funded by the European Research Council. Her research focuses on a visionary in Southern Hungary, who relives the sufferings of Jesus Christ every first Friday of the month. I am is interested in understanding how the Seer achieves the effect she has on her audience through examining various aspects of the phenomenon (the history of the group and the creation and maintenance of a community, analysis of the performance of the vision, the use of ritual language, relationship to history, and the nature of charisma.)
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2018: Blood is Thicker than Water: Transformations in Strategies of Choosing Godparents in a Hungarian Village. Journal of Family History 43 (1):12–29.
2015: The Ideal of Self-Sufficiency and the Reality of Dependence: A Hungarian Case. In Stephen Gudeman – Chris Hann (eds): Oikos and Market. Explorations in Self-Sufficiency after Socialism, New York: Berghahn Books, 79–106.
2015: From Pig-Sticking to Festival: Changes in Pig-sticking Practices in the Hungarian Countryside. In Stephen Gudeman – Chris Hann (eds): Economy and Ritual. Six Studies of Postsocialist Transformations, New York: Berghahn Books, 79–106.
2011: Banal Nationalism, Football and Discourse Community in Africa. Studies in Ethnicity and Nationalism 11 (1): 25–41.
2010: Visions of a Better World: Football in the Cameroonian Social Imagination. Münster: Lit Verlag.
2009: Az etnográfiától az antropológiáig: Megjegyzések a terepmunkáról. In: Vargyas Gábor (szerk.) Átjárók. A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a kulturális antropológiáig. Budapest: L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 137–148.
2009: Egy szebb világ képei: A futball a kameruni közgondolkodásban. Budapest: L’Harmattan.
2006: Through the Prism of Sports: Why Should Africanists Study Sports? Afrika Spectrum (Tematikus szám: The other game: the politics of football in Africa). 41 (3): 331–349.
1986 (szerk.): Descriptive Catalogues of East African Objects Collected and Written by Baron Paul Bornemisza in 1902–1903. Néprajzi Értesítő, LXII.
1985: Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen. Ethnographia 96 (4): 509–529.
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2018: A Hungarian and a Lebanese Seer. Acta Ethnographica Hungarica 63 (1): 63–81.
2018: “Fear, Anxiety and Doubt in the 2015 Lenten Teachings of Jesus Christ given through a South-Central Hungarian Seer.” In Éva Pócs and Bea Vidacs (eds): Faith and Doubt. Budapest: Balassi Kiadó. (Forthcoming).
2018 (edited with Éva Pócs): Faith and Doubt. Budapest: Balassi Kiadó. (Forthcoming).
2016: “Egy magyarországi és egy libanoni látó.” In Ágnes Hesz and Éva Pócs (eds): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig: Tanulmányok a Kárpát-Medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropoplógiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó, 55–71.