CZÉGÉNYI Dóra

Titulus / Title
(PhD, adjunktus)
E-mail
czegenyidora[@]yahoo.com
Bemutatkozás
A nagyváradi tanítóképző befejezését követően, 1998-ban a kolozsvári BBTE Bölcsészettudományi Karának magyar–néprajz szakán szerzett oklevelet. 1999-ben ugyanott mesterizett az Etno- és szociolingvisztika program keretében. Doktori fokozatot a BBTE Hungarológiai Doktori Iskola hallgatójaként szerzett 2012-ben. 1999 őszétől a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék (ma: Intézet) állandó munkatársa. 2002-ig gyakornokként, 2002 és 2015 között tanársegédként oktatott, jelenleg adjunktus. Szilágysági hiedelmek, etnoszemiotika, etnobotanika.
Introduction
After graduating from the Teachers’ Training School from Oradea (Bihor county, Romania), Dóra Czégényi received her BA degree in Hungarian literature and ethnography in 1998 from the Faculty of Letters of the Babeş-Bolyai University from Cluj-Napoca (Romania), where she also received her MA degree in ethnolinguistics and sociolinguistics in 1999. She then became a student of the Doctoral School of Hungarology at the same university, and received her PhD degree in 2012. Since autumn 1999 she has been teaching at the Department of Hungarian Ethnography and Anthropology, first as a junior teaching assistant (between 1999 and 2002), later as an assistant lecturer (between 1999 and 2015), then as an assistant professor (2015 to present).
Kutatási terület
A Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások (324214 sz.) EKT projekt keretében a szilágysági hiedelmek és hiedelemszövegek, valamint mágikus szakértők témakörben végzett kutatásokat.
Research field
Fields of research: folk beliefs in Sălaj county, ethnosemiotics, ethnobotany. In the "EAST-WEST" interdisciplinary research project: Beliefs and belief narratives in Szilágyság (Sălaj County, Romania).
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2015: Sajátos kor – szokványos körkép. A szomszédság színterei egy 18. századi szilágysági boszorkányper tükrében. In Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, 653–663.
2014 (vál. és szerk.): A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. (Emberek és kontextusok 11.) Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.
2012: Az „árnyék nélküli” hiedelem. Fogalomtörténeti áttekintés. Erdélyi Múzeum 74 (4): 1–45.
2012: A romániai magyar hiedelmek kutatása. Válogatott bibliográfia. In Keszeg Vilmos (szerk.): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Történetek és élettörténetek. (Emberek és kontextusok 8.) Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 301–372.
2011: Szakrális textusok – profán kontextusok. A 21. századi szerelmi mágia szöveg- és cselekvéskörnyezetének egy példája. Erdélyi Múzeum 73 (1): 85–108.
2010: (Keszeg Vilmossal közösen): Korok, kórok, kontextusok. In Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (szerk.): A beteg ember. Betegségek, betegek és gyógyítók. (Emberek és kontextusok 4.) Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 423–434.
2008: Kollektív hagyományok az egyén hiedelemtudásában. In Pócs Éva (szerk.): „Vannak csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. (Studia Ethnologica Hungarica VIII.) Budapest: L’Harmattan Kiadó – PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 77–92. [Újraközölve: In Jakab Albert Zsolt – Keszeg Vilmos – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Kultúrakutatások és értelmezések. (Kriza Könyvek 32.) Kolozsvár: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék – Kriza János Néprajzi Társaság, 39–56.
2004: A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében. Gyógyítás és rontás. In Pócs Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről IV.) Budapest: Balassi Kiadó, 382–394.
2001: A hiedelem és hiedelemszöveg mint reprezentáció. In Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos (szerk.): Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. (Kriza Könyvek 7.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 141–206.
1999: Magyar–román interetnikus kapcsolatok vallási vetülete. A román pap alakja egy erdélyi közösség hiedelemrendszerében. In Borbély Éva – Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. (Kriza Könyvek 1.) Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 29–47.
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2014: Boszorkányképzetek a 18. századi szilágysági periratokban. In Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Budapest: Balassi Kiadó, 171–237.