Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok

Kategória

monográfia

Cím

BOSZORKÁNYOK, GYÓGYÍTÓK ÉS A GYŰDI SZŰZ MÁRIA

Fülszöveg

Egy 18. századi magyarországi Mária-kegyhely, a Dunántúl déli részén fekvő Gyűd vonzáskörzetében mutatja be a szerző az orvoslás egymás mellett élő rendszereit. A betegséghez és a gyógyuláshoz kapcsolódó tapasztalatokat a gyógyítás szereplőinek nézőpontjából, a betegségtörténetek alapján írja le. Módszertani újításként a boszorkányperek tanúvallomásait és a máriagyűdi kegyhely nemrég feltárt kéziratos csodagyűjteményeit állítja párhuzamba. A betegek és a gyógyítók tapasztalatait beilleszti a 18. századi közgyógyítás tágabb kontextusába, és ehhez a tanult orvoslás dokumentumait hívja segítségül, például egészségügyi rendelkezéseket, orvosló könyveket, receptgyűjteményeket, céhszabályzatokat, a városi és vármegyei orvosok, hagyatékát. A kötet ilyenformán összefoglalja a gyógyításra vonatkozó ismereteket az egészségügy 18. századi intézményesülését jórészt megelőző időszakból. Feltárja ezen ismeretek lehetséges forrásait, osztályozza a tüneteket és a betegségeket, kitér a betegségek magyarázataira és azok változatos gyógymódjaira. Számba veszi a betegséghez kapcsolódó tapasztalatokat, az arról alkotott értelmezéseket, a válságkezelés stratégiáit. Kiemelt szerephez jutnak benne a gyógyítók mint az egészségügy korabeli piacának kulcsfigurái: az a csaknem száz javas, tudós, bába, felcser, fürdős, borbély, gyógyszerész, katonaorvos és orvosdoktor, akiket név szerint is megőriztek a boszorkányperek, csodajegyzékek és egyéb források. A kötet hasznos ismeretekkel szolgálhat mind az orvostudomány, mind a humaniórák művelőinek, s – a szerző szándéka szerint – tanulságos olvasmány lehet a korszak életmódja, mentalitása iránt érdeklődő olvasó számára is.

Kiadás éve

2020

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

Pages / Size: B5 / 336 oldal 24 oldal színes melléklet

ISBN szám

ISBN 978-963-456-071-5

Kategória

monográfia

Cím

„KRISZTUS AJÁNDÉKA VAN BENNÜNK”. Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben

Fülszöveg

A tanulmánykötet Kelet-Románia egy etnikailag és felekezetileg vegyes kistérségének pünkösdi közösségeiben végzett terepmunkán alapuló vallásantropológiai kutatás eredménye. Helyszínei olyan pünkösdi közösségek, amelyek katolikus vagy keleti ortodox, azaz csángó vagy román többségű falvakban, illetve nagy számban romák által lakott településeken találhatók. A könyv e pünkösdi közösségek kialakulásának történetét, működését, rituális szerkezetét, egymáshoz fűződő viszonyait tárja fel. A pünkösdi közösségek rituális tevékenységeinek, a megtérés indítékainak, a pünkösdizmus és a régiót érintő nagymértékű modernizációs folyamatoknak az együttes vizsgálata annak árnyaltabb megértését teszi lehetővé, hogy etnikailag, kulturálisan és felekezetileg egymástól élesen különböző közösségekben hogyan jönnek létre ezeket a választóvonalakat átrendező új vallási közösségek. A kötet tanulmányai sok tekintetben összefüggő jelenségeket elemeznek, ilyen értelemben összetartoznak. Noha az egyes elemzések más-más kutatási kérdéseket vetnek fel, részben egymást folytatják, sőt kiegészítik. Különböző rituális gyakorlatokat is bemutatunk – nyelveken szólás (glosszolália), ördögűzés (exorcizmus), jóslás, prófécia –, amelyek a vizsgált közösségekben gyakran eltérő változatokban és funkciókkal fordulnak elő. Az egyes tanulmányok elemzik ezek rituális és társadalmi környezetét, valamint a rítusokat gyakorló/felügyelő specialisták tevékenységét (közösségvezető, diakónus, prorok [jós] stb.), ugyanakkor kísérletet tesznek a pünkösdizmus mentalitásra, a közösségek szerveződésére gyakorolt hatásának feltárására, illetve vallás, migráció és etnicitás kapcsolatának elemzésére is. A könyvet a szerző felvételeiből készült érdekes képmelléklet egészíti ki.

Kiadás éve

2020

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

164 oldal 24 oldal színes melléklet B5

ISBN szám

ISBN 978-963-456-068-5

Cím

Biserica de alaturi. Cateva rituri necercetate ale ciobanilor din Carpati. Studiu de etnologie asupra religiozitatii pastorale.

Fülszöveg

Volumul se refera la trei ansambluri de rituri si legende care, impreuna, dau seama asupra unei maniere specifice prin care un grup anume de credinciosi isi asuma crestinismul, doctrina si practicile sale, deopotriva in spatiile consacrate liturgic si in afara lor. Este vorba despre nunta dupa brazi si biserica pe frontiera, consumul de muguri in loc de anafura de Pasti, spovedania la arbore etc. Analizele pe care le-am intreprins ne-au condus in fata unei forme aparte, aproape disparute, a religiozitatii crestine, configurata in conditii ale solitudinii, locuirii sezoniere pe munte si in afara asezarilor "domestice", liminalitatii, itinerantei si profesiei pastorale, o religiozitate care confera naturii vegetale rolul de mediator intre Dumnezeu si credinciosul uman.

Kiadás éve

2020

Kiadó

Institutul European

Terjedelem

Pages / Size: 230

ISBN szám

ISBN 978-606-24-0274-7

Kategória

study book (English)

Cím

Charms and Charming. Studies on Magic in Everyday Life

Fülszöveg

This book presents the studies of 18 renowned researchers of the verbal aspects of everyday magic, focusing on the richest and most poetic manifestations of verbal magic – the charm or incantation. Verbal charm is a prevalent folklore genre, containing very old magical elements. The studies cover a wide spectrum of countries, from the United Kingdom to Russia and Iran. The researchers have devoted their attention to phenomenological and theoretical studies of incantations and have discussed various topics, from the origin of charms and ancient European magical practices to the reception and diffusion of different types of charms. Éva Pócs is Professor Emeritus and Principal Investigator of the ERC project “East-West” at the University of Pécs, Department of Ethnology and Cultural Anthropology and at the Institute of Ethnology of the Hungarian Academy of Sciences. Her research interests center on religious anthropology, including the study of the cult of the dead, divination, witchcraft, shamanism as well as the comprehensive analysis of modern folk religion and folk beliefs. She has 512 academic publications, 14 of which are books, including Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe (1989) and Between the Living and the Dead. A Perspective on Seers and Witches in the Early Modern Age (1999). STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA – SUPPLEMENTA Supplementum 15 Editors of the Series: Monika Kropej, Andrej Pleterski, Vlado Nartnik

Kiadás éve

2019

Kiadó

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje / Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Institute of Slovenian Ethnology, LJUBLJANA

Terjedelem

Pages / Size: 314 / A5

ISBN szám

ISBN 978-961-05-0215-9

❹ Publikációk | Publications