BALATONYI Judit

Titulus / Title
(PhD, research-worker/tudományos munkatárs)
E-mail
balatonyi.judit[@]gmail.com
Bemutatkozás
Balatonyi Judit a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia és a Romológia és Nevelésszociológia Tanszékeken szerezte néprajz és romológia szakos bölcsész diplomáját, 2016-ban doktorált az Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz – Kulturális Antropológia Programján.
Introduction
Judit Balatonyi received her MA degree from the University of Pécs, Department of Ethnography and Cultural Anthropology in 2009 and the PhD degree from the Interdisciplinary PhD School, Program for European Ethnology and Cultural Anthropology, in 2016.
Kutatási terület
Főbb kutatási területei: a közösségi ünnepek, a házasságkötés, a gyimesi románok és magyarok kultúrája és társadalma, a turizmus, a megemlékezési szertartások, és a romakutatás témáit érintik. Oktatóként tevékenykedik a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia és a Romológia és Nevelésszociológia Tanszékein. A projekt alatt 6 hónapos terepmunkát végzett a romániai Gyimesben, a kutatás során elsősorban a román és magyar lakodalmakkal és lakodalmasokkal, illetve a római katolikus ünnepekkel foglalkozott. Részt vesz továbbá egy halotti rítusokkal és képzetekkel foglalkozó szöveggyűjtemény szerkesztési munkálataiban is.
Research field
Her major research interests include: communal feasts, marriage, culture and society of Hungarian and Romanian people of Gyimes, tourism, ceremony of commemoration, anthropology of Gypsies. She also actively participated in the teaching by giving lectures in the Department of Ethnography and Cultural Anthropology, in the Institute of Education Department of Romany Studies and Sociology of Education of the PTE BTK. During the ERC project she has spent a total of six months in the Romanian Gyimes-valley. Over the course of her fieldwork she has dealt with the Hungarian and Romanian weddings and the Roman Catholic celebrations. She is also editing a text-collection about the rituals and beliefs of death.
Fontosabb publikációk / Selected publications
2016 (Cserti-Csapó Tiborral közösen): Részvétel és együttműködés a romák lakhatásával kapcsolatos problémák és javaslatok konstrukciós kísérleteiben: Wor(l)ds which exclude – Kirekesztő szavak – kizárt világok (2013–2014) projekt példája. Replika 100 (5): 191–204. 
2014: „Színház az egész világ?” A társadalmi performanszok: ünnepek, fesztiválok, politikai megmozdulások társadalomtudományos megközelítései. In Di Blasio Barbara (szerk.): A performansz határán. Budapest: Kijárat Kiadó, 98–115.
2014: Who „Owns” the Past (History, Traditions and Folklore)? Competing for the Local Traditions in Gyimes. In Vilmos Keszeg (ed.): A Qui Appartient la Tradition? / Who Owns the Tradition? Actes du colloque À qui appartient la tradition? À quoi sert-elle? La tradition entre culture, utilisateur et entrepreneur / Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor. Cluj-Napoca: Erdélyi Múzeum Egyesület, 216–233.
2012: „De amikor ünnep van, ünnepeljünk!” Közösségi ünnepek – gyimesi ünnepértelmezések. In Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék – MTA BTK Néprajztudományi Intézet – L’Harmattan Kiadó – Könyvpont Kiadó, 707–747.
2011: Gyűrűváltás a csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor lába előtt. Egy gyimesi csángó eljegyzési rítus társadalmi karrierje és funkcióváltozásai. Erdélyi Múzeum 1 (LXXIII): 63–85.
2010: Az édes tészták mint jólét- és etnikai identitás emblémák a gyimesi csángók lakodalmi rítusaiban. Studia Caroliensia (3–4): 183–204.
Az ERC projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2020: Rusalii and Rosalia: The Role of the Romanian Rusalii Festival in the Framing of Cultural Remembrance in Gyimes. In: Present and Past in The Study of Religion and Magic. Edited by Ágnes Hesz and Éva Pócs. Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 7. Series editor Éva Pócs. Balassi Kiadó. Budapest, 251-268.
2017: A gyimesi lakodalmak: Közös kultúra és különböző identitások? (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 5.) Budapest: Balassi Kiadó.
2017: Communitasok és versengő diskurzusok a Gyimesből induló pünkösdi gyalogos zarándoklaton. Ethnographia 128 (3): 416–438.
2016 A „szerelem mint betegség”: A gyimesi magyarok „romantikus szerelemmel” és szerelmi rontásokkal kapcsolatos elképzeléseinek összefüggései. In Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Orvosistenektől a hortikulturális utópiáig: Tanulmányok a Kárpát-medence vonzáskörzetéből. (Vallásantropoplógiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 2.) Budapest: Balassi Kiadó, 207–240.
2015: Conceptions of the True Love and Love Magic among the Hungarians in Gyimes. In Begonya Enguix – Jordi Roca (eds): Rethinking Romantic Love: Discussions, Imaginaries and Practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 103–128.
2014: Acculturation Processes among the Hungarians and Romanians in Gyimes: The Transformation of Communal Identities and Denominational Cultures. In Jonathan Gourlay – Gabriele Strohschen (eds): Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 85–96.
2014: ‘When It’s a Festival Let’s Celebrate!’ Communal Festivals and Festal Interpretations in Gyimes. In Dobrinka Parusheva – Lina Gergova (eds): The Ritual Year 8: Migrations (The Yearbook of the SIEF Working Group on The Ritual Year.) Sofia: IEFSEM-BAS, 234–264.
2012: A „csángósba öltöztetett kardszárnyú delfin”. A gyermeklakodalom szerepe a gyimesi magyarok és románok önreprezentációs és identitáskonstrukciós kísérleteiben. In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből (Studia Ethnologica Hungarica XIV.) Budapest: L'Harmattan – PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék, 351–414.