TÓTH G. Péter

Titulus / Title
(MA, research-worker/tudományos munkatárs)
E-mail
tothgpeter[@]gmail.com
Bemutatkozás
Tóth G. Péter budapesti néprajzkutató és történész. Kutatási területei a korai újkori boszorkányság Magyarországon. 1994 óta tagja egy interdiszciplináris kutatócsoportnak, amely feldolgozza a magyarországi boszorkánysággal kapcsolatos forrásanyagokat, melyeket Pócs Éva és Klaniczay Gábor kezdeményezett.
Introduction
Péter Tóth G. is an ethnographer and historian working in Budapest. His research areas are early modern witchcraft in Hungary. Since 1994 he has been a member of an interdisciplinary research team processing the source materials on witch prosecution in Hungary, initiated by Éva Pócs and Gábor Klaniczay.
Kutatási terület
Kötetszerkesztője a boszorkányperek jegyzőkönyveit publikáló sorozatnak. Kutatási területe a boszorkányság büntetőeljárásának társadalmi és jogtörténete. Főbb kiadványok: A magyarországi boszorkányság forrásai IV. Budapest: Balassi, 2004; A magyarországi boszorkányság források katasztere 1408-1848 Budapest, Veszprém, 2000. A külföldi levéltári kollégák segítségével szerkesztette a kolozsvári, soproni boszorkányság jegyzőkönyveket , Nagybánya és Szeged. Kutatási munkatárs az ERC projektben (ID 324214).
Research field
He is one of the editors of the volumes publishing witchcraft trial records. His research interests are the social and legal history of witch prosecution in Hungary. Principal publications: A magyarországi boszorkányság forrásai = [Sources of witch prosecution in Hungary, vol. 4.] Budapest: Balassi, 2004; A magyarországi boszorkányság forrásainak katasztere 1408–1848. [Register of the sources of witchcraft in Hungary between 1408–1848] Budapest–Veszprém, 2000. He has edited with the help of external archivist colleagues the volumes of records of the witchcraft trials of Kolozsvár, Sopron, Nagybánya and of Szeged; the former has already been published and the latter is under publication. His publications include ‘River Ordeal—Trial by Water—Swimming of Witches: Procedures of Ordeal in Witch Trials’ In Gábor Klaniczay and Éva Pócs (eds) Witchcraft Mythologies and Persecutions (CEU Press, 2008). He is an assistant researcher in the ERC project Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions (ID 324214).
Az ERC projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project
2020: Boszorkánypánik és babonatéboly. Budapest: Balassi. /Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 8. Sorozatszerkesztő: Pócs Éva./
2018: Folyampróba - liturgikus vízpróba – boszorkányfűrösztés. Egy istenítélet jellegű eljárás genezise a boszorkány üldözés forrásainak tükrében. In: Pócs Éva (szerk.): Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközeli megközelítésben - Tanulmányok a transzcendensről IX. Budapest, 343-450. 
2017: The Decriminalization of Magic and the Fight Against Superstition in Hungary and Transylvania, 1740–1848, In: Klaniczay G., Pócs É. (eds) Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania. Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic. Palgrave Macmillan, Cham, pp 291–317. 
2016 (Brandl Gergellyel): Szegedi Boszorkányperek 1726–1744.., Budapest: Balassi.
2016 (Krász Lillával): Die Dekriminalisierung der Magie und der Kampf gegen den Aberglauben in Ungarn und in Siebenbürgen 1740−1848., In: Späte Hexenprozesse. Der Umgang der Aufklärung mit dem Irrationalen. Herausgegeben von Wolfgang Behringer, Sönke Lorenz (†) und Dieter R. Bauer, Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld, 225–248.
2014 (Pakó Lászlóval): Kolozsvári boszorkányperek 1564–1743., Budapest: Balassi
Fontosabb publikációk / Selected publications
2011 (Németh Ildikóval): Soproni boszorkányperek - Ödenburger Hexenprozesse 1429–1702., Budapest: Balassi.
2010: A boszorkányok hagyatéka. A tárgyi bizonyíték és a (mágikus) bűnjel a magyarországi boszorkányperekben. In: Tárgy és folklór. Szerk. Pócs Éva. L'Harmattan, Budapest, 2010., Budapest: L'Harmattan.
2009: Objects, worms, demons. The natural and magical miracle as material proof in the demonological literature of early modern Hungary. Acta Ethnographica Hungarica. Volume 54, Number 2/December 2009. Budapest : Akadémiai Kiadó, 411-451., Budapest: Akadémiai.
2009: Tárgyak, Férgek, démonok. Társadalmi válságtünetek és demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon. Korall (Társadalomtörténeti folyóirat). 35. (2009) 10. évf. április. Társadalomnéprajz: a textustól a sűrű leírásig. 5-42., Budapest: L'Harmattan.
2009: (Láng Benedekkel): A kincskeresés 400 éve Magyarországon (Kézikönyvek és olvasóik). Budapest: L'Harmattan,
2008: River Ordeal – Trial by Water – Swimming of Witches: Procedures of Ordeal in Witch-Trials., Éva Pócs and Gábor Klaniczay eds.: Demons, Spirits, Witches. Christian Demonology and Popular Mythology. Volume III Witchcraft Mythologies and Persecutions. Budapest / New York: Central European University Press, pp. 129-163.
2008: Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak: politikai látomások és boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években. In: Démonok, látók, szentek Szerk. Pócs Éva. Budapest, Balassi, 69-100.
2005 (Klaniczay Gáborral (szerk.): Végtelen történet: Boszorkányság, mágia, lélekutazás., Rubicon 16. évf. 7. sz.
2005: Bűbájosok és boszorkányok a bíróságon : Boszorkányüldözés a kora újkori Magyarországon, Rubicon 16. évf. 7. sz. 19–25.
2005: Egy mondat a kísértésről. Protestáns demonológiai vélemények az ördöggel való közösülésről és a lelkek fertőzöttségéről a kora újkori Magyarországon., Korunk május, „Boszorkányok ördögök – bűvölés bájolás” szám. 16. évf. 5: 39–49.
2005 (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai IV. / Sorozatszerkesztő, bevezető: Pócs Éva., Budapest, Balassi Kiadó.
2005 (szerk.): A női testek. /Corpus-body: a test teátruma 1./, Veszprém: Agenda Natura.
2004: Balogh Béla /sorozatszerkesztő Tóth G. Péter: Nagybányai boszorkányperek. /A magyarországi boszorkányperek forrása, Várostörténeti sorozat 1./, Budapest: Balassi.
2003: "The Bloody Theatre of Europe". The Culture of Pain, Cruelty and Martyrdom in Early Modern Hungary. Acta Ethnographica Hungarica, 48 (3–4), pp. 385–396 (2003)

2001: Félelem és rettegés a pestistől: Egyéni és kollektív szenvedéstörténetek In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5/2. : Konferencia Pápán 1999. június 22–24. szerk. Lackovits Emőke. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2001, 361–396.

2000 (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásainak katasztere (1408-1848), Budapest-Veszprém, MTA Néprajzi Kutatóintézete - Laczkó Dezső Múzeum.
2000 (szerk.) Életmód és művelődés Veszprém megyében a 16-18. században. (Veszprémi Múzeumi Konferenciák 10.). Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
1999: „Jol tudom,az en testemet azért az tüz emészti megh, de már én arról nem, tehetek.” Három történet egy 18. századi boszorkányról a bírósági eljárás tükrében., Démonikus és szakrális világok határán. Benedek Katalin – Csonka-Takács Eszter Szerk.. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Intézete, 121–162.
1999: Szexháború? : Avagy férfiak és nők konfliktusa a magyarországi boszorkányperekben = Sex-war? Conflicts between men and women in the Hungarian witch trials., Tabula 2/1. (1999) 3–23.
1998: (szerk.): Veszprém a török korban: Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1998.
1995: „Ezen három szó: hamar, messze későn pestis ellen orvosságod lészön” Túlélési stratégiák és elvek pestisjárványok idején (1737–1745). Ethnographia 106/2. 751–786. / [utóközlés: Bölcsőtől a koporsóig : Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához / szerk. Faragó Tamás ; [Benda Gyula et al.]. – Budapest: Új Mandátum, 2005.]