KOMÁROMI Tünde

Titulus / Title
(PhD, scientific senior research fellow/tudományos főmunkatárs)
E-mail
komaromituende[@]gmail.com
Bemutatkozás
A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen végeztem egyetemi tanulmányaimat magyar nyelv és irodalom, illetve néprajz szakon 1995-ben. Ugyanitt szereztem mester fokozatot etnoszociolingvisztika szakon 1996-ban. Doktori fokozatot az ELTE Folklore Tanszékén szereztem a Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori program keretében 2005-ben. Disszertációm címe: Rontás és társadalom Aranyosszéken. 2000-2017 között a Román Akadémia kolozsvári Folklór Intézetének munkatársa voltam. 2006 és 2009 között a hallei Max Planck Szociálantropológiai Intézet posztdoktori ösztöndíjasaként a Vallás és moralitás című projekt keretében Oroszországban, Szergiev Poszádban végeztem ortodox vallásossággal kapcsolatos kutatást vallásos szocializáció, megtérés, megszállottság, exorcizmus, kortárs ortodox demonológia témakörökben.
Introduction
Tünde Komáromi obtained her BA in Hungarian Language and Literature as well as Ethnology in 1995 and her Master’s degree in Ethno- and Sociolinguistics in 1996, both at the Babeș-Bolyai University in Cluj, Romania. She studied in Budapest as a PhD student with a scholarship of the Hungarian State (Eötvös Loránd University, Folklore Department, 1997-2000). In 2000 she started working as a research assistant in the Institute of Folklore of the Romanian Academy of Sciences, Cluj. She completed her PhD in Ethnography and Cultural Anthropology at the Eötvös Loránd University in Budapest in 2005 with a study of contemporary witchcraft in Transylvania. Between February 2006 and January 2009 she worked as a postdoctoral fellow at the Max Planck Institute for Social Anthropology in Halle (Saale), Germany (Dep. II, Postsocialist Eurasia, project “Religion and Morality”). She carried out fieldwork in Moscow region, Russia (2006/2007, 2008, 15 months altogether) studying contemporary orthodox religiosity, paying special attention to religious socialization (votserkovlenie), conversion, religious healing and contemporary orthodox demonology. She participated in numerous international conferences with invited papers; she published 22 papers on magic, witchcraft and religious healing in Transylvania and the religiosity of the contemporary Russian Orthodox. Her first book was published in 2009 (Witchcraft and Society in Aranyosszék (in Hungarian).
Kutatási terület
Az ERC projekt keretében interetnikus és vallásközi viszonyokat vizsgálok egy erdélyi (mezőségi) faluban, ahol református és ortodox magyarok, románok és romák élnek. Korábbi, aranyosszéki kutatásom egyik fontos aspektusát igyekszem elmélyíteni olyan kérdések vizsgálatával, amelyek reményeim szerint legalább részben megmagyarázzák, hogy miért fordulnak erdélyi lakosok etnikai és vallásos hovatartozásuktól függetlenül életük legnagyobb problémáival gyakran ortodox papokhoz vagy szerzetespapokhoz és miért látogatnak ortodox kolostorokba vagy más szent helyekre. Terepmunkám során kiemelten vizsgáltam: 1. a saját vallással és mások vallásával kapcsolatos tudást; 2. a református lelkész és ortodox pap falubeli szerepét és viszonyulását a helyi lakosokhoz; 3. a szomszédsági és baráti viszonyok szerepét krízishelyzetekben; 4. a szomszédos füzesmikolai kolostor szerepét a szenvedők megsegítésében (feloldozó, ördögűző misék, zarándoklat, búcsú); 5. gyógyítók és látók szerepét.
Research field
My research focuses on interethnic and inter-confessional relationships among Hungarians, Romanians and Roma in a Transylvanian village, aiming to explain why serious problems are taken to the Romanian Orthodox priests and monks, regardless of nationality and religious affiliation. This is an unceasing challenge since the 1990s, when I have been studying illnesses, losses and deteriorated family relationships explained by witchcraft in a different region. Romanian Orthodox priests were the main advisors and healers in those cases too. The recent fieldwork was carried out focusing on the following key-issues: 1. knowledge on their own religion as well as on the religion of others; 2. the role of the Orthodox and Calvinist priests in the community and their relationship to the locals; 3. neighbors, friends and advising in crisis situations; 4. the role of the nearby monastery of Nicula in alleviating suffering (special healing services, pilgrimage); 5. the role of vernacular healers and clairvoyants. The results are going to be presented in a book focusing on crisis and religious healing in the local multi-ethnic and multi-confessional context.
A) Fontosabb publikációk / Selected publications
2015: Krízishelyzet, megoldási kísérletek és bűntudat: egy katolikus kántornő esete. In Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, 693–701.
2012: Ördög-élmények és papi pálya a kortárs Oroszországban. In Nagy Zoltán – Landgraf Ildikó (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. Budapest: L’Harmattan, 243–262.
2011: Démoni kísértés a vocerkovlenyie folyamatában: megszállottság és megtérés orosz ortodox ördögűzők körül [Demons and path to church-adherence (votserkovlenie): possession and conversion around Russian Orthodox exorcists]. In Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. Tudományos konferencia a PTE Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jubiláló professzorai: Andrásfalvy Bertalan, Filep Antal, Kisbán Eszter és Pócs Éva tiszteletére. Budapest: L'Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, 805–819.
2011: In search of moral balance: conversion and church adherence inside the Russian Orthodox Church during the post-Soviet period. Acta Ethnographica Hungarica 56 (1): 93–108.
2010: Bűneink, avagy rontás miatt szenvedünk? Exorcizmus a Szentháromság-Szergij kolostorban. In Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről VII.) Budapest: Balassi Kiadó, 203–229.
2010: Crossing Boundaries in Times of Personal Crisis: Seeking Help from Orthodox Clergy in Transylvania. In Galia Valtchinova (ed.): Religion and Boundaries. Studies from the Balkans, Eastern Europe and Turkey. Istanbul: The Isis Press, 155–166.
2010: Religious and Secular Concepts of Evil in Contemporary Russia. In Chris Hann (ed.): Religion, Identity, Postsocialism: The Halle Focus Group 2003–2010. Halle: Max Planck Institute for Social Anthropology, Department II, 101–104.
2010 (M. Benovska-Sabkova, T. Köllner, A. Ładykowska, D. Tocheva, és J. Zigon társszerzőkkel): ‘Spreading grace’ in post-Soviet Russia. Anthropology Today 26 (1): 16–21.
2009: Rontás és társadalom Aranyosszéken [Witchcraft and society in a Transylvanian village]. Cluj Napoca: Babes-Bolyai University Press – Kriza János Ethnographic Society.
B) A projekt keretében megjelent publikációk / Works published in the project

2019: Crises management and moral discomfort: the case of a Catholic clerk. Gilles de Rapper – Olivier Givre – Galia Valtchinova (eds): Borders and Passages in the Margins of Europe: Parallel Economies, Parallel Histories. (Boundaries in/at Southeast Europe Series.) Berlin: LIT Verlag. (Fourthcoming).

2019: Underground Greek Catholicism in socialist Romania: strategies of survival and integration. Journal of Global Catholicism Special Issue, Spring. (Forthcoming).

2019: Mágikusan befolyásolt házasságok egy erdélyi faluban. Ethnographia 1. (Forthcoming).

2018: Are we suffering from our sins or from bewitchment? Exorcism in the Trinity Sergius Lavra. In Éva Pócs (ed.): Magical and Sacred Medical World. Cambridge: Cambridge Scholars (forthcoming)

2018: Demons and path to church adherence (’votserkovlenie’): possession and conversion around Russian Orthodox exorcists, In Ileana Benga (ed.): Rites of passage, rights of passage. Cluj: Presa Universitara Clujeana. ISBN 978-606-37-0301-0. (Forthcoming).

2016: Shoe and talisman. The story of a possessed young men. Meditsinskaia antropologia i bioetika 2 (12).

2016: Обувь и талисман: история одержимого молодого человека (тезисы). Научный, образовательный, научно-популярный журнал. Медицинская антропология и биоэтика. Маиб.Маиб. №2 (12)

2015: Krízishelyzet, megoldási kísérletek és bűntudat: egy katolikus kántornő esete. In Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.): Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum, 693–701.

2015: Recenzió. Klaniczay Gábor – Pócs Éva (szerk.): Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában. Korunk 12: 118–121.

2014: Megtérés és gyónás Szergijev Poszádban a peresztrojka után. In Balázs Lajos – Lajos Katalin (szerk.): Sorsfordító rítusok. a Sorsfordító rítusok című konferencia előadásai: 2009. december 11–12. Kolozsvár Scientia, 131–141.