„Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai Kutatócsoport | “East-West” Research Group

Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások

Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions

324214. sz. EKT projekt / ERC project № 324214

Kutatásunk tárgya a népi vallás néhány kulcsjelenségének antropológiai, történeti és folklorisztikai vizsgálata Közép-Kelet-Európa egy vallási határzónájában. Vizsgálataink gerincét a latin és bizánci kereszténység európai kezdetei óta létező kulturális és vallási kapcsolatainak, párhuzamainak és ellentéteinek állandóan változó konstellációi, és ezeknek a helyi vallásokban való múltbeli és jelenbeli lecsapódásai és folklorisztikus reprezentációi képezik. Kulcskérdéseink: felekezetközi kölcsönhatások, együttműködés, ellentétek és konfliktusok; a vallás, mint identitásformáló tényező; a hivatalos vallás és a laikus vallásosság viszonya; a vallásos világkép és a vallási normák szerepe a múltbeli és mai közösségekben, a hagyományos vallásos világkép modernizálódása és globalizálódása, az ezoterikus, spirituális New Age vallásosság megjelenése. A projekt vezetője Pócs Éva, a PTE Herder-díjas professor emeritusa. A csoport 15 tudományos munkatársa: 5 főmunkatárs (köztük 70, 50 illetve 20%-os foglalkoztatással a PTE nyugalmazott docense, a ljubljanai egyetem professzora, a bukaresti Folklór Intézet egy munkatársa, valamint 2 teljes állású budapesti munkatárs); 6 munkatárs illetve posztdoktor (100 illetve 50%-os alkalmazásban: a KRE ókortudományi tanszék, a CEU mediavisztika tanszék, a kolozsvári BBTE magyar néprajz valamint a PTE néprajz tanszékeinek volt és jelenlegi fiatal oktatói, a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet egy munkatársa és egy fiatal kolozsvári román történész); végül 50%-os alkalmazásban 4 pécsi, budapesti illetve kolozsvári PhD hallgató. A tudományos munkatársak mellett 3 tudományos asszisztens munkatársa van a csoportnak (adminisztráció és archívumrendezés, - digitalizálás, technikai szerkesztés stb.).


Kutatásaink az OTKA által támogatva az alábbi terv szerint folytatódnak a „Kelet-Nyugat” kutatócsoport tagjaival:

Projektvezető: Pócs Éva, professor emeritus (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs).

2 senior kutató: Nagy Ilona (nyugdíjas, Néprajzi Kutatóintézet), Tóth G. Péter (független kutató, Budapest; fél munkaidős alkalmazásban)

6 kutató: Zombory Andrea (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs; fél munkaidős alkalmazásban), Hesz Ágnes adjunktus (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék); Balatonyi Judit (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék); Ilyefalvi Emese tanársegéd (ELTE Folklore Tanszék, Budapest); Győrfy Eszter doktorandusz (BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár); Kis-Halas Judit (független kutató, Siklós-Máriagyűd).

Adminisztrátor: Bánfi Kata (2019-től) / Vásárhelyi Petra (2018-2019) egyetemi hallgató (ELTE Néprajzi Intézet), fél munkaidős alkalmazásban


OTKA munkatervünk összefoglalása:

A kutatás célja a népi vallás, néphit és mentalitás vizsgálata, interdiszciplináris megközelítéssel. A központi kérdések a vallási élet változásaira irányulnak, a felvilágosodás korától a modern kori falusi közösségekben végbement szekularizációs, modernizációs folyamatokig. A párhuzamosan végzett történeti és jelenkutatások fő közös témái a szentkultusz, boszorkányság, demonológia, valamint a szakrális kommunikáció és a halottkultusz. A történeti és jelenkutatásoknak egyaránt fontos pillérei az előző projektek keretében létrehozott, eddig összesen mintegy 160 000 adatot tartalmazó, történeti illetve jelenkori digitális adatbázisok (boszorkányperek, néphit). A terv most ezek tematikus bővítése, új alrendszerek létrehozása (ráolvasások, szentek legendái, eredetmondák), technikai továbbfejlesztése, másrészt az adatbázisok publikussá tétele és bekapcsolása a nemzetközi kutatásba, angol nyelvű felületek kialakításával; két folklórműfaj esetében pedig csatlakozás már létező európai adatbázisrendszerekhez (elsőként az ISEBEL rendszeréhez).


Tervezett publikációk (az ERC projekt keretében írt könyvek publikációján kívül):

2021/2022: Tóth G. Péter és Brandl Gergely (ed.) A magyarországi boszorkányság forrásai V. kötet (1562-1791) Balassi Kiadó (25 ív) / 

2021: Ilyefalvi Emese: Szómágia és boszorkányság. (Vallásantropológiai tanulmányok Kelet-Közép-Európából sorozat) Balassi Kiadó (25 ív) 

2021: Győrfy Eszter: Szentek, angyalok, csodák. Tipológia és szöveggyűjtemény. (A magyar folklór szövegvilága sorozat). Balassi Kiadó (60 ív)

2021: Pócs Éva: Emberek, szentek, démonok. Vallásos és mágikus életstratégiák egy romániai magyar közösségben. (Vallásantropológiai tanulmányok Kelet-Közép-Európából sorozat) Balassi Kiadó (50 ív)

2023: Tóth G. Péter (ed.) Varázslóperek. Merítés a jogtörténeti források és a büntetőperek köréből (1603-1848) (A magyarországi boszorkányság forrásai sorozat) Balassi Kiadó (25 ív)

2023: Balatonyi Judit – Hesz Ágnes: A halál, halott, túlvilág elbeszélései. (A magyar folklór szövegvilága sorozat) Balassi Kiadó (60 ív)

2023: Hesz Ágnes – Ilyefalvi Emese: Beszélgetések és elbeszélések a boszorkányságról. (A magyar folklór szövegvilága sorozat) Balassi Kiadó (60 ív)

2023: Nagy Ilona: Aitiologikus mondák. Tipológia és szöveggyűjtemény. (A magyar folklór szövegvilága sorozat) Balassi Kiadó (60 ív)

2023: Pócs Éva: A magyar néphit enciklopédiája I–II. (Studia Ethnologia Hungarica sorozat) L’Harmattan Kiadó, Budapest. (100 ív)

 

This interdisciplinary research project, relying on mutually complementary historical, anthropological and folklore investigations, will examine continuities and transformations in vernacular religion in the border-zone between Eastern and Western Christianity. The project will have three foci: 1) the role of the religious worldview and norms in past and present communities; 2) change and religious modernisation including the intertwining of the breaking up of the traditional worldview and the appearance of consumer-type attitudes of New Age religiosity; 3) the role of religion in identity formation and the emergence of religious pluralism and co-operation as well as of religious antagonism and conflict between different denominations and nationalities in the region. Members of the project will study these questions in Hungarian, Romanian, Serbian, Ukrainian and Croatian communities of mixed religion. Thematically the research will be organised around exploring symbolic exchange relationships (demonology and witchcraft) sacred communication (shrines, visions, miracles, saints) and healing using both historical sources and contemporary anthropological field work.The project builds on two previous long-term historical/folkloristic research projects led by PI Éva Pócs and will expand and complement their findings through contemporary anthropological field research and continued archival work. Integrating the results of the current and earlier projects through an innovative electronic document collection, embedded in a geographical information system, will enhance the impact of both sets of materials.The research will bring us closer to understanding a) inter-religious relationships between Catholic, Protestant and Orthodox believers, b) problems of national identity underlying religious antagonisms, and c) how religious and cultural border zones separate and unite, generate conflict and create mutual understanding, potentially promoting peaceful co-existence.

FP7 logo

❶ Projekt | Project

kakas oldal

 european research council

europai bizottsag