REPOSITORIUM / 1989-2021

 

I. Studia Ethnologica Hungarica (Osiris / l’Harmattan) / Sorozatszerk. Pócs Éva / 2001–2008

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata  

 • PCS . szerk. Sors ldozat Divinci STUD I cover PÓCS Éva szerk. (2001) Sors, áldozat, divináció. Janus/Osiris könyvtár, Budapest – Pécs: A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének tanulmányai, 2. Osiris Kiadó, ISBN 963-379-697-0 Studia Ethnologia Hungarica I.

 • PCS . szerk Demonolgia s boszorknysg STUD II cover PÓCS Éva szerk. (2001) Demonológia és boszorkányság I. Budapest – Pécs: L'Harmattan ISBN 9639616997 Studia Ethnologica Hungarica II.

 • PCS . szerk. Kzssg STUD III cover PÓCS Éva szerk. (2002) Közösség és identitás. Budapest – Pécs: L'Harmattan; PTE Néprajz Tanszék ISBN 963-9457-13-2 Szerkesztő munkatársa FARKAS Judit. Studia Ethnologica Hungarica III.

 • PCS . szerk. Folyamatok s fordulpontok STUD IV cover PÓCS Éva – FARKAS Judi – JANKUS Kinga szerk.(2003) Folyamatok és fordulópontok: Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére = Processes and Turning Points : Essays in honour of Bertalan Andrásfalvy. Budapest – Pécs: L'Harmattan Kiadó; PTE Néprajz Tanszék ISSN 1587608X Studia Ethnologica Hungarica IV.

 • PCS . szerk. Mlt s Jelen STUD V cover PÓCS, Éva szerk. (2004) Múlt és jelen. Tudományos konferencia a Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének 10 éves jubileumán 2001. szeptember 17-18-án. Budapest – Pécs: L'Harmattan Kiadó – Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék ISBN 963945771 Studia Ethnologica Hungarica V.

 • PCS . szerk. Rtus s nnep az ezredforduln STUD VI cover PÓCS Éva szerk. (2004) Ritus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia Marcaliban, 2002. május 13-15. Budapest – Marcali – Pécs: L'Harmattan ISBN 963 9457 728 Studia Ethnologica Hungarica VI.

 • PCS . szerk. Teremts STUD VII cover EKLER Andrea–MIKOS Éva–VARGYAS Gábor szerk. (2006) Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. Budapest – Pécs: L'Harmattan – Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, ISBN 9637343512 Studia Ethnologica Hungarica VII.

 • PCS . szerk. Vannak csodk STUD VIII cover PÓCS Éva szerk. (2008) „Vannak csodák, csak észre kell venni.” Helyi vallás, néphit és vallásos folklór, helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben 1. Budapest – Pécs: L'Harmattan Kiadó - Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest - Pécs. ISBN 978-963-236-065-2 Studia Ethnologica Hungarica VIII.

 • PCS . szerk. Trgy jel jelents STUD IX cover PÓCS Éva szerk. (2008) Tárgy, jel, jelentés. Tárgy, jel, jelentés. „Tárgy és folklór” konferencia Vaján, 2005. október 7–9-én. Budapest – Pécs: L'Harmattan Kiadó – Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. ISBN 978-963-236-110-9 Studia Ethnologica Hungarica IX.


   

II. Studia Ethnologica Hungarica (l’Harmattan) / Sorozatszerk. Vargyas Gábor  / 2012–2019

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata

 • PCS . szerk. Szent helyek STUD XIV cover PÓCS É. szerk. (2012) Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből. Budapest – Pécs: L'Harmattan. ISBN 978963236018Studia Ethnologica Hungarica XIV.

 • IANCU LAURA Valls Magyarfaluban STUD XVII cover IANCU LAURA (2013) Vallás Magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat. Budapest – Pécs: L'Harmattan. ISBN 978963236728Studia Ethnologica Hungarica XVII.

 • PCS . Npi valls s mgia II. STUD XVIII cover PÓCS Éva (2019) Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában – Válogatott tanulmányok II. Budapest – Pécs: L'Harmattan. ISBN 9789634144311 Studia Ethnologica Hungarica XVIII.


   

III. Fontes Ethnologiae Hungaricae (l’Harmattan) / Sorozatszerk. Pócs Éva / 20052018

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke és a L’Harmattan Kiadó közös forrásközlő sorozata

 • SZACSVAY . Budai Pl FONT I cover SZACSVAY Éva közr. (2005): Budai Pál: A’ Köznép babonái és Balvélekedései ellen való Prédikátziók – Nagybajom 1811–1824. Utószó: Szacsvay Éva: Protestáns kéziratos prédikációk: folklorisztikai forrás. Fontes Ethnologiae Hungariae I. Budapest: L'Harmattan ISBN 9637343024

 • SZIGETI J. kzr. Protestns npi ltomsok FONT II cover SZIGETI JENŐ közr. Protestáns népi látomások. Fontes Ethnologiae Hungariae II. Budapest: L'Harmattan

 • KKA R. kzr. A lszpedi szent leny FONT III cover KÓKA Rozália közr. A lészpedi szent leány. Jánó Ilona látomásaiFontes Ethnologiae Hungariae III. Budapest: L'Harmattan

 • SZALNSZKI E. kzr.SAJSZENTPTERI rdg szra bordja FONT IV cover SZALÁNSZKI Edit közr. Sajószentpéteri: Ördög szára–bordájaFontes Ethnologiae Hungariae IV. Budapest: L'Harmattan

 • KLLS I. SNDOR I. kzr. Kt krptaljai parasztprfta FONT V cover KÜLLŐS Imola–SÁNDOR IIldikó közr. Két kárpátaljai parasztpróféta. Fontes Ethnologiae Hungariae V. Budapest: L'Harmattan

 • KESZEG V. PETI L. PCS . szerk. lmok s ltomsok FONT VI cover KESZEG Vilmos–PETI Lehel–PÓCS Éva közr. Álmok és látomások. Fontes Ethnologiae Hungariae VI. Budapest: L'Harmattan

 • LNG B. TTH G.P. szerk. A kincskeress ngyszz ve FONT VIII cover LÁNG Benedek–TÓTH G. Péter közr. A kincskeresés négyszáz éve. Kézikönyvek és olvasóik. Fontes Ethnologiae Hungariae VIII. Budapest: L'Harmattan ISBN 978 963 236 203 8

 • BRTH DNIEL Benedikci s exorcizumus FONT IX cover BÁRTH Dániel közr. Benedikció és exorcizmus – FONT IX. Budapest: L'Harmattan

 • TAKÁCS Gy. közr. Elindula boldogságos szép Szűz Mária. Ráolvasók Csíkszékről FONT X cover TAKÁCS György közr. Elindula boldogságos szép Szűz Mária. Ráolvasók Csíkszékről – FONT X. Budapest: L'Harmattan

 • GAGYI J. DYEKISS V. kzr. Hiedelemszvegek Szkelyfldrl FONT XI cover GAGYI József–Dyekiss Virág közr. Hiedelemszövegek Székelyföldről. FONT XI. Budapest: L'Harmattan

 • MISKOLCZY A. Felvilgosods s babonasg FONT XII cover MISKOLCZY Ambrus közr. Felvilágosodás és babonaság – FONT XII. Budapest: L'Harmattan

 • TAKCS GY. kzr. Az n lelkemmel elfjlak FONT XIII cover TAKÁCS György közr. „Az én lelkemmel elfújlak” FONT XIII. Budapest: L'Harmattan


   

IV. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából (Balassi) / Sorozatszerk. Pócs Éva / 2014–től

 • KLANICZAY G. PCS . szerk. Boszorknyok varzslk dmonok VAT 1 cover KLANICZAY Gábor és PÓCS Éva szerk. (2014) Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet Európában. Vallásantropológiai Tanulmány Közép-Kelet Európából, 1. Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 9789635069439
 • HESZ . PCS . szerk. Az orvosistenektl a hortikulturlis utpiig VAT 2 cover HESZ Ágnes – PÓCS Éva szerk. Az orvosistenektől a hortikulturális utópiáig – VAT 2. Budapest: Balassi
 • BRTH DNIEL A zombori rdgz VAT 3 cover BÁRTH Dániel (2016) A zombori ördögűző. Egy 18. századi ördögűző mentalitása. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 3. Budapest: Balassi ISBN 9789635069835
 • BALATONYI JUDIT A gyimesi lakodalmak VAT 5 cover BALATONYI JUDIT A gyimesi lakodalmak – VAT 4. Budapest: Balassi
 • TTH ANNA JUDIT nnepek a keresztny s pogny kor hatrn VAT 6 cover TÓTH ANNA JUDIT Ünnepek a keresztény és a pogány kor határán – VAT 5. Budapest: Balassi
 • HESZ Á. PÓCS É. ed. Past and Present VAT 7 cover HESZ, Ágnes – PÓCS, Éva (eds.) (2019) Past and Present... Religious Anthropological Studies In Central Eastern Europe 6. - VAT 6. Budapest: Balassi
 • PETI L A Szentllek ajndka van bennnk VAT 9 cover PETI Lehel: „A Szentlélek ajándéka van bennünk” VAT 7. Budapest: Balassi
 • TTH G. PTER Boszorknypnik babonatboly VAT 8 cover TÓTH G. Péter (2020): Boszorkánypánik és babonatéboly VAT 8. Budapest: Balassi
 • KIS HALAS J. Boszorknyok gygytk orvosdoktorok s a csodatv Szz Mria VAT 11 cover KIS–HALAS Judit (2020): Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária – VAT 9. Budapest: Balassi
 • PCS . VIDACS B. Faith Doubt VAT 10 cover PÓCS, Éva – VIDACS, Bea (eds) 2020: Faith, Doubt and Knowledge in Religious Thinking. Religious Anthropological Studies In Central Eastern Europe 10. Budapest: Balassi ISBN 978-963-456-070-08

 

V. Kultúrák keresztútján (l’Harmattan) / Sorozatszerk. Vargyas Gábor / 2012

A Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Programjának kiadványai

 

VI. Szóhagyomány (l’Harmattan) / Sorozatszerk. Nagy Ilona / 2002

 

VII. Tanulmányok a transzcendensről konferencia-sorozat kötetei (Balassi) / Sorozatszerk. Pócs Éva / 1998–2018

 • 01 PÓCS É. szerk. Eksztázis álom látomás TT I cover PÓCS Éva szerk. (1998) Eksztázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről I.
 • 02 PÓCS É. szerk. Lélek halál túlvilág TT II cover PÓCS Éva szerk. (2001) Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről II.
 • 03 PÓCS É. szerk. Mikrokozmosz Makrokozmosz TT III cover PÓCS Éva szerk. (2002) Mikrokozmosz, makrokozmosz. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről III.
 • 04 PÓCS É. szerk. Áldás és átok csoda és boszorkányság TT IV cover PÓCS Éva szerk. (2004) Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről IV.
 • 05 PÓCS É. szerk. Maszk átváltozás beavatás TT V cover PÓCS Éva szerk. (2007) Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről V.
 • 06 PÓCS É. szerk. Démonok látók szentek TT VI cover PÓCS Éva szerk. (2008) Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről VI.
 • 07 PÓCS É. szerk. Mágikus és szakrális medicina TT VII cover PÓCS Éva szerk. (2010) Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről VII.
 • 08 PÓCS É. szerk. Test lélek szellemek TT VIII cover PÓCS Éva szerk. (2015) Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről VIII.
 • 09 PÓCS É. szerk. Áldozat divináció istenítélet TT IX cover PÓCS Éva szerk. (2018) Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről IX.

 

VIII. A magyar folklór szövegvilága (Balassi) / Sorozatszerk. Pócs Éva

 • PCS VA Hiedelemszvegek MFSz 1 cover PÓCS Éva szerk. (2012) Hiedelemszövegek. A magyar folklór szövegvilága 1. Budapest: Balassi. ISBN 978-963-506-880-7
 • PÓCS ÉVA Ráolvasások Legújabb kor MFSz 2A cover 2A PÓCS Éva szerk. Ráolvasások – Legújabb kor – MFSz 2B        
 • ILYEFALVI EMESE Ráolvasások Történeti források MFSz 2B cover2B ILYEFALVI EMESE Ráolvasások – Történeti források – MFSz 2B
   

 IX. Magyarországi boszorkányperek, kisebb források gyűjteménye (MTA Néprajzi Kutatóintézet)

 • KLANICZAY KRISTÓF PÓCS Kisebb Forrásközlemények I II 1989 coverKLANICZAY Gábor–KRISTÓF Ildikó–PÓCS Éva szerk. (1989) Magyarországi boszorkányperek. Kisebb források gyűjteménye I–II. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet
 • TTH G. P. 2000 Magyarorszgi boszorknysg forrsainak katasztere cover TÓTH G. Péter 2000: A magyarországi boszorkányság forrásainak katasztere (1408–1848). Budapest–Veszprém: A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete–Laczkó Dezső Múzeum. http://www.vmmuzeum.hu/boszorkanyperek/

X. Magyarországi boszorkányság forrásai (Balassi Kiadó) / Sorozatszerk. Pócs Éva / 1997-től

 • BESSENYEI J. 1997 Magyarországi boszorkányság forrásai I cover BESSENYEI József közr. (1997) A magyarországi boszorkányság forrásai I. Budapest: Balassi.
 • BESSENYEI J. 2000 Magyarországi boszorkányság forrásai II cover BESSENYEI József közr. (2001) A magyarországi boszorkányság forrásai II. Budapest: Balassi.
 • KISS A PÁL ANTAL S 2003 Magyarországi boszorkányság forrásai III cover KISS András – PÁL-ANTAL Sándor közr. (2003) A magyarországi boszorkányság forrásai III. Budapest: Balassi.
 • Oldalak kezdeteTÓTH G. P. 2005 Magyarországi boszorkányság forrásai IV TÓTH G. Péter közr. (2005) A magyarországi boszorkányság forrásai IV. Budapest: Balassi

 

XI. A magyarországi boszorkányság forrásai – Várostörténeti források sorozat (Balassi) / Sorozatszerk. Tóth G. Péter / 2003-tól

 • BALOGH B. szerk. 2003 Nagybányai boszorkányperek BOSZ I cover BALOGH Béla szerk. (2003): Nagybányai boszorkányperek. A magyarországi boszorkányság forrásai = Quellen zur Ungarischen Hexerei Várostörténeti források = Stadthistorische Quellen, 1. Budapest: Balassi. ISBN 963-506-512-4
 • HAGENTHURN E. Segesvári boszorkányperek BOSZ II cover HAGENTHURN Endre szerk. (2010) Segesvári boszorkányperek = Schässburger Hexenprozesse. 1666–1748. A magyarországi boszorkányság forrásai = Quellen zur Ungarischen Hexerei Várostörténeti források = Stadthistorische Quellen, 2. Budapest: Balassi. ISBN 978-963-506-811-1
 • TÓTH G. P. NÉMETH I. Soproni boszorkányperek BOSZ III cover TÓTH G. Péter - NÉMETH Ildikó szerk. (2011) Soproni boszorkányperek = Ödenburger Hexenprozesse 1429–1702. A magyarországi boszorkányság forrásai = Quellen zur Ungarischen Hexerei Várostörténeti források = Stadthistorische Quellen, 3. BudapestSopron: Balassi–MNL GyMSM Soproni Levéltára. ISBN 978-963-506-857-9
 • PAKÓ L. TÓTH G.P. Kolozsvári boszorkányperek BOSZ IV cover PAKÓ László–TÓTH G. Péter szerk. (2014) Kolozsvári boszorkányperek 15641743. A magyarországi boszorkányság forrásai = Quellen zur Ungarischen Hexerei Várostörténeti források = Stadthistorische Quellen, 4. Budapest: Balassi. ISBN 978-963-506-930-9
 • BRANDL G. TÓTH G. P. Szegedi boszorkányperek BOSZ V cover BRANDL Gergely–TÓTH G. Péter szerk. (2016) Szegedi boszorkányperek 1726–1744. A magyarországi boszorkányság forrásai = Quellen zur Ungarischen Hexerei Várostörténeti források = Stadthistorische Quellen, 5. Budapest–Szeged: Balassi – MNL Csongrád Megyei Levéltára. ISBN 978-963-506-979-8

              

XII. Egyéb szerzői művek, szerkesztések / 1964–2001

 • PÓCS É. Zagyvarékas néphite NK cover Cs. PÓCS Éva (1964): Zagyvarékas néphite. Néprajzi Közlemények 9/3–4. Budapest: Néprajzi Múzeum
 • PÓCS É. Karácsonyi asztal NK cover Cs. PÓCS Éva (1965): A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Néprajzi Közlemények 10/3–4. Budapest: Néprajzi Múzeum
 • PÓCS É. Magyar ráolvasások I. Akadémiai cover PÓCS Éva közr. (1985) Magyar ráolvasások 1. Budapest: MTA Könyvtára
 • PÓCS É. Magyar ráolvasások II. Akadémiai cover PÓCS Éva közr. (1985) Magyar ráolvasások 2. Budapest: MTA Könyvtára
 • PÓCS É. szerk. Szem meglátta szív megvert. Magyar ráolvasások HELIKON coverPÓCS Éva közr. (1986) Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest: Helikon (Bibliotheca Hungarica Internetiana. http://www.neumann-haz.hu/koltok_page.html)
 • PÓCS É. Tündérek démonok boszorkányok Akadémiai 1989 cover PÓCS Éva (1989) Tündérek, démonok, boszorkányok. Budapest: Akadémiai Kiadó, 4D sorozat
 • PCS . sk tltosok szentek cover VOIGT Vilmos–PÓCS Éva szerk. (1996) Ősök, táltosok, szentek. Tanulmányok a honfoglaláskor és Árpád-kor folklórjából. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete
 • PÓCS É. Élők és holtak látók és boszorkányok cover PÓCS Éva (1997) Élők és holtak, látók és boszorkányok. Budapest: Akadémiai Kiadó-MTA Néprajzi Kutatóintézete /Néprajzi Tanulmányok/
 • PÓCS É. szerk. Két csíki falu néphite OsirisKönyvek cover PÓCS Éva szerk. (2001) Két csíki falu néphite a századvégen. Budapest: Európai Folklórintézet–Osiris

XIII. CEU Press által megjelentetett művek

 • PÓCS É. Between the Living and the Dead CEU cover PÓCS, Éva: Between the Living and the Dead – CEU Press
 • KLANICZAY G. PCS . ed. Communicating with the Spirits CEU cover KLANICZAY G.– PÓCS É. ed. Communicating with the Spirits DSP I. – CEU Press
 • KLANICZAY G. PCS . ed.Witchcraft Mythologies and Persecutions CEU cover KLANICZAY G.– PÓCS É. ed. Witchcraft Mythologies and Persecutions  DSP II. – CEU Press    
 • KLANICZAY G. PCS . ed. Christian Demonology and Popular Mythology CEU cover KLANICZAY G.– PÓCS É. ed. Christian Demonology and Popular Mythology DSP III. – CEU Press
 • KAPAL PCS RYAN Power of words CEU cover KAPALÓ–RYAN–PÓCS ed. The Power of Words – CEU Press

XIV. Angol nyelvű, szerző és szerkesztői művek (ERC)

 • KLANICZAY G. PCS . ed. Witchcraft and Demonology in Hungary PALGRAVE cover KLANICZAY G.– PÓCS É. ed. Witchcraft and Demonology in Hungary – Palgrave Macmillan
 • PÓCS É. Fairies and Witches FFC 245 cover PÓCS, ÉVA: Fairies and Witches at the Boundary of South-Eastern and Central Europe – FFC 245    
 • Mirjam 2017 MENCEJ, MIRJAM Styrian Witches – Palgrave Macmillan   
 • TheMagical PÓCS, É. ed. Magical and Sacred Medical World – Cambridge Scholars
 • TheBody PÓCS, É. ed. Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication – Cambridge Scholars
 • JIGA ILIESCU L. Biserica de alturi cover JIGA ILIESCU, LAURA Biserica de alâturi (angol összefoglalással) – Bucureşti, Institutul European

XV. Folyóirat supplementum ill. spec. számok (OTKA, ERC) / 1990–2020

 • KLANICZAY G. PÓCS É. ed. Witchcraft ACTA ETHN 371 4 cover KLANICZAY Gábor–PÓCS Éva ed. (1991/1992) Witch beliefs and witch-hunting in Central and Eastern EuropeActa Ethnographica Hungarica 37(1–4)
 • PÓCS É. KLANICZAY G. Boszorkányság Ethnographia 19901003 4 cover KLANICZAY Gábor–PÓCS Éva szerk (1990) Carlo Ginzburg, Wolfgang Behringer, R. Várkonyi Ágnes, Kristóf Ildikó, Grynaeus Tamás, Alfred Soman, Maja Boskovic-Stulli, A. V. Kurocskín, Vinkó Rajsp tanulmányai a boszorkányhitről. Ethnographia. A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 101. évf. 3–4. szám
 • PCS . ed. Folk Religon and Folk Belief in Central Eastern Europe ACTA ETHN 542 cover PÓCS Éva (2009) ed. Folk Religon and Folk Belief in Central-Eastern-Europe. – Acta Ethnographica Hungarica 54(2)
 • PÓCS É. KLANICZAY G. Boszorkányok kísértetek szentek táltosok Ethnographia 2017 1283 cover PÓCS Éva szerk (
 • PCS . ed. Vernacular religion ACTA ETHN 631 cover PÓCS Éva (2018) ed. Vernacular Religion at the Boundary of Eastern and Western Christianity – Acta Ethnographica Hungarica 63(1)
 • PÓCS É. ed. Charms and charming SKS Suppl. 15 cover PÓCS Éva ed. Charms and Charming. Studies on Magic in Everyday Life – Studia Mythologica Slavica Suppl. 15.
 • PALLEIRO M. PÓCS É. ed. Verbal Chamrs and Narrative Genres ACTA ETHN 642 cover PALLEIRO, M.—PÓCS É. guest ed. (2019) Verbal Charms and Narrative Genres – Acta Ethnographica Hungarica 64(2

 

❹ Publikációk | Publications