Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok

Kategória

tanulmánykötet (angol) / study book (English)

Cím

Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic)

Fülszöveg

This book provides a selection of studies on witchcraft and demonology by those involved in an interdisciplinary research group begun in Hungary thirty years ago. They examine urban and rural witchcraft conflicts from early modern times to the present, from a region hitherto rarely taken into consideration in witchcraft research. Special attention is given to healers, midwives, and cunning folk, including archaic sorcerer figures such as the táltos; whose ambivalent role is analysed in social, legal, medical and religious contexts. This volume examines how waves of persecution emerged and declined, and how witchcraft was decriminalised. Fascinating case-studies on vindictive witch-hunters, quarrelling neighbours, rivalling midwives, cunning shepherds, weather magician impostors, and exorcist Franciscan friars provide a colourful picture of Hungarian and Transylvanian folk beliefs and mythologies, as well as insights into historical and contemporary issues.

Kiadás éve

2017

Kiadó

Palgrave Macmillan

Terjedelem

412 oldal

ISBN szám

ISBN 978-3-319-54755-8

Kategória

tanulmánykötet (angol) / study book (English)

Cím

The Power of Words. Studies on Charms and Charmings in Europe

Fülszöveg

The research of the folklore genre of charms became extremely dynamic around the turn of the millennium. A number of academic disciplines allied themselves to explore manuscripts healing texts and other textual relics of verbal magic from antiquity and the middle ages. Studying this corpus has shed light on a number of previously unexplored aspects of Eurasian cultures. The authors of the twelve essays in the book, covering a wide geographical and thematic range, include representatives of European ethnology and folklore studies, contemporary and historical anthropology, as well as linguistics, the study of Classical Antiquity, mediaeval studies, Byzantine studies, Russian and Baltic studies. The essays reflect the rich textual tradition of archives, monasteries and literary sources, as well as the texts amassed in the folklore archives or those still accessible through field work in many rural areas of Europe and known from the living practice of lay specialists of magic and healers in local communities, and even of priests.

Kiadás éve

2013

Kiadó

CEU Press

Terjedelem

334 oldal

ISBN szám

ISBN 978-615-5225-10-9

Kategória

forráskiadás / source edition

Cím

Elindula boldogságos szép Szűz Mária - Ráolvasók a régi Csíkszékről (Fontes Ethnologiae Hungaricae X.)

Fülszöveg

"Takács György kötetében mintegy négyszáz ráolvasást közöl, amelyeket 1995 februárja és 2008 novembere között gyűjtött a csíki, gyergyói és kászoni székelyek, valamint a gyimesi, hárompataki és Úz menti csángók körében, jórészt tehát a hajdani Csíkszék, a későbbi Csík vármegye területén. A modern gyűjtési technikákkal rögzített hanganyag a nyelvjárási sajátságokat tükröző lejegyzésben, a szövegek elhangzásának körülményeivel, a kísérő gesztusok, cselekmények pontos leírásával kerül bemutatásra. A könyvben olvashatók az adatközlők beszámolói is a ráolvasás körülményeiről, céljáról, a szövegek átörökítéséről, tanulásáról, írott forrásairól. A közreadó tematikus csoportokba sorolta adatait; a legterjedelmesebb fejezeteket az igézet gyógyítására, valamint a zivatar elűzésére mondott szövegek képezik. A kötetet egy hosszú bevezető, az egyes szövegcsoportokat pedig egy-egy rövidebb tanulmány indítja illetve zárja le. Ezekben a szerző utal a nem teljes hosszukban közölt, kismértékben eltérő szövegvariánsokra, egy-egy szövegtípus elterjedtségére, párhuzamaira, és sok esetben a ráolvasások szövegéből és használatuk hátteréből megfejthető hiedelmek kulcsmotívumaira, azok értelmezésére is. Az olvasó e köteten keresztül egy töredékeiben még ma is élő, valamikori gazdag hiedelemvilág dokumentumaiba nyerhet bepillantást, amikor ezeknek a hasznos szövegeknek még komoly szerepük volt a mindennapi élet szükséghelyzeteiben. Ezen túl egy költői szépségekben is bővelkedő szövegvilág is elénk tárul a könyvből, amelynek példáit a huszonnegyedik órában sikerült rögzítenie Takács Györgynek. Takács György (sz. 1965) folklórkutató polgári foglalkozása mellett az 1980-as évek második felétől kezdve rendszeresen és nagy intenzitással végzett néprajzi gyűjtést Székelyföldön és Gyimesben, valamint Székelyföld és Moldva határvidékén, a hiedelemmondák, imádságok, ráolvasások témáiban. Számos, szakfolyóiratokban is megjelenő folklorisztikai tanulmánya mellett több kötetben tette közzé gyűjteményének egy-egy tematikus csoportját (a legfontosabbak: Aranykertbe aranyfa. Gyimesi, hárompataki, Úz-völgyi csángó imák és ráolvasók, 2001; Kantéros, lüdérc, rekegő. Hárompataki csángó hiedelemmondák, 2004). Utóbbi kötet 2005-ben a Magyar Írószövetség Év Könyve díjában részesült"

Kiadás éve

2015

Kiadó

L'Harmattan Kiadó

Terjedelem

774 oldal

ISBN szám

ISBN 978-963-236-884-9

Kategória

monográfia (magyar) / monograph (Hungarian)

Cím

Ünnepek a keresztény és a pogány kor határán (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 6.)

Fülszöveg

Sok népszokás gyökerei nyúlnak vissza a kereszténység előtti korba, mégis a történelem eseményeinek következtében Európa kevés helyén maradtak fenn olyan források, melyek lehetővé tennék, hogy a kezdetektől akár a jelenig végigkövethessük egy-egy népi szokás alakulását. A könyv öt olyan ünnep történetét követi nyomon, melyek az ókor utolsó századainak jellegzetes eseményei voltak, és amelyek ma is élnek a Balkán vagy Nyugat-Európa népi hagyományaiban. Egyes szokások alig változtak az idők folyamán, a görög kisiskolások ugyanúgy járják március első napján fából faragott fecskékkel a házakat, ahogy őseik tették két évezreddel korábban. Más szokásokra a divatok gyors változása jellemző, ezeknél a puszta néven túl semmi sem maradt változatlan. A szerző feltárja ezen ünnepek eredetét, késő ókori virágkorukat s végül máig tartó utóéletüket, ezzel illusztrálva az európai népi kultúra kereszténnyé válásának folyamatát.

Kiadás éve

2017

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

344 oldal 7 oldal színes melléklet

ISBN szám

ISBN 978-963-456-011-1

❹ Publikációk | Publications