Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok

Kategória

tanulmánykötet (magyar) / study book (Hungarian)

Cím

Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció (Tanulmányok a transzcendensről VIII.)

Fülszöveg

Vallásetnológiai sorozatunk nyolcadik kötete az eddigiekhez hasonlóan egy nagy sikerű nemzetközi konferencia előadásain alapszik, amelyet a pécsi egyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszéke, illetve az ott létesült „Kelet-Nyugat” Vallásetnológiai Kutatóközpont rendezett 2014 decemberében. Ezúttal az International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) nemzetközi folklór-szervezetének Belief Narrative munkacsoportja vállalta a konferencia társrendezői szerepét. Az ő fő célkitűzésük a hiedelmek és hiedelemelbeszélések nemzetközi kutatásának összehangolása; segítségükkel bővült a konferencia résztvevőinek sora a halálról, halottakról szóló folklórelbeszélések kutatóival. A magyarok mellett az előadók mintegy fele Európa és Amerika különböző országaiból érkezett, amint ezt a földrajzi tarkaságot kötetünk is tükrözi. Szerzőink számos szakmát képviselnek. Az élet és halál, test és lélek, az emberi világ és a szellemvilág közti kommunikáció problémavilágát legtöbben a vallásantropológia és a néprajz, folklorisztika szemszögéből vizsgálják, de jelen vannak a kötetben a vallástudomány, a teológia, a pszichológia és a pszichiátria képviselői is.

Kiadás éve

2015

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

640 oldal, fekete-fehér képek,12 oldal színes képmelléklet

ISBN szám

ISBN 978-963-506-961-3

Kategória

tanulmánykötet (magyar) / study book (Hungarian)

Cím

Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 1.)

Fülszöveg

Kötetünk egy induló vallásantropológiai sorozat első tagja, amelyben magyarországi, erdélyi terepeken, valamint archivális forrásokon végzett vizsgálatok eredményeit adjuk közre. A szerzők nagyrészt a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszékén 2013-ban alakult munkacsoport tagjai, hozzájuk csatlakozott néhány más egyetemeken tevékenykedő kollégájuk is. A kötet részint évek óta folyó kutatások összefoglalása, részint az új kutatások kezdetét is dokumentálja: a boszorkányság magyarországi, valamint közép- és kelet-európai megnyilvánulásait, a természetfelettivel való kapcsolat mediátorainak szélesebb rendszerében, a kölcsönhatások kontextusában értelmezve, továbbá a közelmúltban napvilágra került páratlan gazdagságú forrásanyagra támaszkodva. A kötet első tanulmánya a magyarországi boszorkányüldözés rövid történetébe illesztve ad áttekintő elemzést a hazai kutatásokról a 18. századtól napjainkig. Ezt követik a katolikus és protestáns demonológia világképalkotó, a népi kultúrát befolyásoló szerepét feltáró cikkek, amelyek az egyháztörténet és jogtörténet, valamint az egyházi elit nézőpontjából vizsgálják a kora újkor boszorkánysággal kapcsolatos eseményeit, a háttérben a felvilágosodás eszméinek térhódításával, a babonaellenes küzdelemmel 1740–1848 között. A boszorkányüldözés írott dokumentumait, perjegyzőkönyveit felhasználó tanulmányok a kora újkori városi és falusi boszorkányvádak társadalmi és kulturális kontextusának mikrotörténeti elemzését nyújtják. A kora újkori közösségek mágikus szakértőinek: gyógyítóknak, tudósoknak, táltosoknak a vizsgálata is tárgyát képezi néhány cikknek, amelyeknek a szerzői a kora újkori és a jelenkori mágikus piac rekonstruálásával a gyógyítók, nézők és táltosok tevékenységét, a boszorkányság rendszerében betöltött szerepét térképezik fel. Két nyelvészeti megközelítésű tanulmány, majd tárgy-, személynév- és helynévmutató zárja a kötetet. A könyvet szívesen ajánljuk a humán tudományok képviselőinek, de a művelt nagyközönség számára is tanulságos lehet e sokakat vonzó témák változatos tudományos megközelítése.

Kiadás éve

2014

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

524 oldal

ISBN szám

ISBN 978-963-506-943-9

Kategória

tanulmánykötet (angol) / study book (English)

Cím

Witchcraft and Demonology in Hungary and Transylvania (Palgrave Historical Studies in Witchcraft and Magic)

Fülszöveg

This book provides a selection of studies on witchcraft and demonology by those involved in an interdisciplinary research group begun in Hungary thirty years ago. They examine urban and rural witchcraft conflicts from early modern times to the present, from a region hitherto rarely taken into consideration in witchcraft research. Special attention is given to healers, midwives, and cunning folk, including archaic sorcerer figures such as the táltos; whose ambivalent role is analysed in social, legal, medical and religious contexts. This volume examines how waves of persecution emerged and declined, and how witchcraft was decriminalised. Fascinating case-studies on vindictive witch-hunters, quarrelling neighbours, rivalling midwives, cunning shepherds, weather magician impostors, and exorcist Franciscan friars provide a colourful picture of Hungarian and Transylvanian folk beliefs and mythologies, as well as insights into historical and contemporary issues.

Kiadás éve

2017

Kiadó

Palgrave Macmillan

Terjedelem

412 oldal

ISBN szám

ISBN 978-3-319-54755-8

Kategória

tanulmánykötet (angol) / study book (English)

Cím

The Power of Words. Studies on Charms and Charmings in Europe

Fülszöveg

The research of the folklore genre of charms became extremely dynamic around the turn of the millennium. A number of academic disciplines allied themselves to explore manuscripts healing texts and other textual relics of verbal magic from antiquity and the middle ages. Studying this corpus has shed light on a number of previously unexplored aspects of Eurasian cultures. The authors of the twelve essays in the book, covering a wide geographical and thematic range, include representatives of European ethnology and folklore studies, contemporary and historical anthropology, as well as linguistics, the study of Classical Antiquity, mediaeval studies, Byzantine studies, Russian and Baltic studies. The essays reflect the rich textual tradition of archives, monasteries and literary sources, as well as the texts amassed in the folklore archives or those still accessible through field work in many rural areas of Europe and known from the living practice of lay specialists of magic and healers in local communities, and even of priests.

Kiadás éve

2013

Kiadó

CEU Press

Terjedelem

334 oldal

ISBN szám

ISBN 978-615-5225-10-9

❹ Publikációk | Publications