Monográfiák, tanulmánykötetek, forráskiadványok

Kategória

study book (English)

Cím

The Magical and Sacred Medical World

Fülszöveg

Editor(s):Éva Pócs: This collection of papers explores the sacred and magical aspects of ethno-medicine. The subject area is marked out by the points of connection between religious anthropology, ethno-medicine and medical anthropology, focusing on topics such as magical and religious concepts of health and disease, causes of disease, religious and magical averting and healing rites, healing gods, saints and, last but not least, the role that these play in the society, religion, mentality and everyday life of a community, as well as their various representations in folklore, literature or art. This volume includes, without restrictions of a methodological, temporal or geographical nature, works from the fields of folklore studies, anthropology, cultural history, comparative historical and textual philology, as well as research findings using the latest methods of analysis in textual folklore or based on archival research or fieldwork in or outside of Europe. This book will appeal to researchers and students of religion, folklore, and medical anthropology, as well as general readers interested in the humanities and cultural history.

Kiadás éve

2019

Kiadó

Copyright © 2019 Cambridge Scholars Publishing. All rights reserved.

Terjedelem

Pages / Size: 541 / A5

ISBN szám

ISBN-13: 978-1-5275-2252-7

Kategória

folyóirat különszám / journal specifics

Cím

Ethnographia

Kiadás éve

2017

Kiadó

Magyar Néprajzi Társaság

ISBN szám

ISSN 0200-0237

Kategória

monográfia (magyar) / monograph (Hungarian)

Cím

A gyimesi lakodalmak. Közös kultúra és különböző identitások? (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 5.)

Fülszöveg

A szerző a gyimesi román és magyar lakodalmak néprajzi, kulturális antropológiai vizsgálatára vállalkozik. Bemutatja az egyes csoportok konkrét lakodalmait és a gyerek- vagy felnőtt szereplőkkel előadott gyermeklakodalmakat és „felnőtt”-lakodalmasokat. A könyv célja továbbá, hogy a lakodalmasok és lakodalmak elemzésével hozzászóljon ahhoz a rendkívül aktuális és interdiszciplináris érdeklődésre is számot tartó európai diskurzushoz, amely a multietnikus közösségek múltjának, jelenének és lehetséges jövőjének kérdései körül zajlik. A példák alapján nyomon követhetjük, hogy a gyimesiek esetében az együttélés azonosságokhoz, különbségekhez vagy inkább kevert, a közös kultúrák és eltérő identitások, értelmezések kialakulásához vezetett-e.

Kiadás éve

2017

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

252 oldal, kb. 40 fekete-fehér kép

ISBN szám

ISBN 978-963-456-008-1

Kategória

monográfia (magyar) / monograph (Hungarian)

Cím

A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása (Vallásantropológiai Tanulmányok Közép-Kelet-Európából 3.)

Fülszöveg

"A szerző egy horvát származású ferences szerzetes, Rochus Szmendrovich (1727–1782) élettörténetén és az általa írott leveleken keresztül közelít a 18. század vallási életének különböző vonatkozásaihoz, kiváltképp a démoni megszállottság és az ördögűzés témaköréhez. Egy páratlanul jól dokumentált botrány nyomán emeli ki Rochus atyát ebből a névtelenségből: ő volt ugyanis a főszereplője annak az ördögűzési skandalumnak, amely lokális szinten nagy port vert fel a bácskai Zombor városában 1766–1769 között. Mi történt a ferencesek által ellátott plébániatemplomban? Milyen szándékok és törekvések mentén szolgálta ki a helyi és környékbeli hívek igényeit az a ferences, aki nem sokkal érkezése után harcba szállt a démoni megszállottságban szenvedők meggyógyítása érdekében? Milyen szerepet játszott a katolikus és ortodox lakosságú város belső politikai életében? Mi állhatott az őt övező rajongás hátterében? Sok ilyen és ehhez hasonló kérdés kerül elő a kötetben, amely a hajdani konfliktus okainak megfejtéséhez többféle – társadalom-, egyház-, liturgia- és mentalitástörténeti – kontextust vázol fel. A kötet – a szerző reményei szerint – több ponton túllépi az esettanulmány határait: a szereplők szándékai és indítékai mentén modellezhetővé válik a 18. századi egyházi gondolkodásban rejlő eltérések mibenléte, a papi attitűdök változatossága, valamint a korábbi korok jellemző népi igényeinek felszín alatti továbbélése"

Kiadás éve

2016

Kiadó

Balassi Kiadó

Terjedelem

316 oldal 16 fekete-fehér kép

ISBN szám

ISBN 978-963-506-983-5

❹ Publikációk | Publications