Folytatódik munkacsoportunk kutatási tevékenysége az OTKA támogatásával

kategória hírek / news
dátum 2019.12.01
helyszín Budapest
esemény

Pócs Éva: Néphit, népi vallás, mentalitás, 16-21. század: digitális adatbázisok, enciklopedikus összefoglalások (Bölcsészettudományi Kutatóközpont) [K19 Kultúra No. 132535] / Támogató: NKFI Hivatal / Forrás: NKFI Alap / Döntés dátuma: 2019. november 14.

link https://nti.btk.mta.hu/hu/
  https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-k19

 

Az OTKA által támogatott „Kelet-Nyugat” kutatócsoport tagjai:

Projektvezető: Pócs Éva, professor emeritus (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs). Két senior kutató: Tóth G. Péter (független kutató, Budapest; fél munkaidős alkalmazásban), Nagy Ilona (nyugdíjas, Néprajzi Kutatóintézet). Hat kutató: Zombory Andrea (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs; fél munkaidős alkalmazásban), Hesz Ágnes adjunktus (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék); Balatonyi Judit (PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék); Ilyefalvi Emese tanársegéd (ELTE Folklore Tanszék, Budapest); Győrfy Eszter doktorandusz (BBTE Magyar Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, Kolozsvár); Kis-Halas Judit (független kutató, Siklós-Máriagyűd). Adminisztrátor: Vásárhelyi Petra egyetemi hallgató (ELTE Néprajzi Intézet), fél munkaidős alkalmazásban

Munkaterv összefoglalása

A kutatás célja a népi vallás, néphit és mentalitás vizsgálata, interdiszciplináris megközelítéssel. A központi kérdések a vallási élet változásaira irányulnak, a felvilágosodás korától a modern kori falusi közösségekben végbement szekularizációs, modernizációs folyamatokig. A párhuzamosan végzett történeti és jelenkutatások fő közös témái a szentkultusz, boszorkányság, demonológia, valamint a szakrális kommunikáció és a halottkultusz. A történeti és jelenkutatásoknak egyaránt fontos pillérei az előző projektek keretében létrehozott, eddig összesen mintegy 160 000 adatot tartalmazó, történeti illetve jelenkori digitális adatbázisok (boszorkányperek, néphit). A terv most ezek tematikus bővítése, új alrendszerek létrehozása (ráolvasások, szentek legendái, eredetmondák), technikai továbbfejlesztése, másrészt az adatbázisok publikussá tétele és bekapcsolása a nemzetközi kutatásba, angol nyelvű felületek kialakításával; két folklórműfaj esetében pedig csatlakozás már létező európai adatbázisrendszerekhez (elsőként az ISEBEL rendszeréhez).

Tervezett publikációk (az ERC projekt keretében írt könyvek publikációján kívül):

2021: Győrfy Eszter: Szentek, angyalok, csodák. Tipológia és szöveggyűjtemény. (A magyar folklór szövegvilága sorozat). Balassi Kiadó (60 ív)

2021: Ilyefalvi Emese: Szómágia és boszorkányság. (Vallásantropológiai tanulmányok Kelet-Közép-Európából sorozat) Balassi Kiadó (25 ív) 

2021: Pócs Éva: Emberek, szentek, démonok. Vallásos és mágikus életstratégiák egy romániai magyar közösségben. (Vallásantropológiai tanulmányok Kelet-Közép-Európából sorozat) Balassi Kiadó (50 ív)

2021: Tóth G. Péter (ed.) Debreceni boszorkányperek (1562-1791) (A magyarországi boszorkányság forrásai, várostörténeti sorozat), Balassi Kiadó (25 ív)

2023: Balatonyi Judit – Hesz Ágnes: A halál, halott, túlvilág elbeszélései. (A magyar folklór szövegvilága sorozat) Balassi Kiadó (60 ív)

2023: Hesz Ágnes – Ilyefalvi Emese: Beszélgetések és elbeszélések a boszorkányságról. (A magyar folklór szövegvilága sorozat) Balassi Kiadó (60 ív)

2023: Nagy Ilona: Aitiologikus mondák. Tipológia és szöveggyűjtemény. (A magyar folklór szövegvilága sorozat) Balassi Kiadó (60 ív)

2023: Pócs Éva: A magyar néphit enciklopédiája I–II. (Studia Ethnologia Hungarica sorozat) L’Harmattan Kiadó, Budapest. (100 ív)

2023: Tóth G. Péter (ed.) Varázsló- és táltosperek. Merítés a jogtörténeti források és a büntetőperek köréből (1603-1848) (A magyarországi boszorkányság forrásai sorozat) Balassi Kiadó (25 ív)